Do Przedszkola  JONATAN  mogą uczęszczać dzieci zdrowe oraz dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

  • niepełnosprawność ruchową w tym afazja
  • niedosłuch
  • niedowidzenie
  • autyzm w tym Zespół Aspergera
  • upośledzenie w stopniu lekkim
  • niepełnosprawność sprzężona

Rekrutacja na każdy nowy rok szkolny odbywa się głównie w marcu każdego roku oraz na bieżąco w miarę wolnych miejsc

Prosimy dzwonić : 736 659 873