Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do  17.00

Koszty pobytu dziecka w placówce: 

Opłata miesięczna - 550  zł 

Dzieci z orzeczeniem zwolnione z opłaty miesięcznej

Jednorazowe wpisowe w wysokości - 550 zł 

Koszty wyżywienia (stawka dzienna)   - 12 zł
Dieta (stawka dzienna) - 14 zł

Dzieci w przedszkolu otrzymują cztery posiłki – śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek.  Programem przedszkolnym i intensywną terapią  objęte są dzieci od 2,5 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole.  
Wniosek o przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami należy uzupełnić o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przyjęcie dziecka do przedszkola poprzedza konsultacja z rodzicami i dziećmi. O przyjęciu do przedszkola dziecka ze specjalnymi potrzebami  decyduje komisja kwalifikacyjna