Kształcenie i terapię w przedszkolu prowadzi 

Kadra Pedagogiczno -  Terapeutyczna:  

Ewa M. Wolnik                  -    Dyrektor przedszkola, pedagog
Karolina Ruśnica            -    Nauczyciel oligofrenopedagog
Patrycja Sikora                -    Nauczyciel, specjalista WWR
Aneta Buda                -    Nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny
Jessika Liberka             -    Terapeuta zajęciowy
Beata Błaszczyk            -    Terapeuta zajęciowy
Maria Błaszczyk             -    Pomoc nauczyciela
Andrzej Magiera             -    Logopeda
Agnieszka Wybraniec        -    Psycholog 
Natalia Jęczmionka        -    Rehabilitantka