"Do najmłodszych trzeba mówić, słuchać ich, przytulać je i nosić, głaskać po główce, kroczyć palcami po pleckach. Przez takie działania mówimy dzieciom: skoro cię dotykam, kocham cię i akceptuję takim, jakim jesteś.”
(M. Bogdanowicz)

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest wyjątkowo trudnym przeżyciem, konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Dlatego też, należy zwrócić szczególną uwagę na proces przystosowania się małych dzieci do nowego miejsca jakim jest przedszkole. Przedszkole pojmowane jest szczególnie przez rodziców, jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, zapewniające właściwe przygotowanie do podjęcia dalszych działań edukacyjnych i społecznych.  

Przed  regularnym uczęszczaniem dziecka do przedszkola prosimy rodziców o: 

  • wyrażanie się ciepło o przebywaniu dziecka w  przedszkolu,
  • przychodzenie z dzieckiem do przedszkola, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • „zwiedzanie” wraz z wychowawcą całego przedszkola; 
    sale, ubikacje, kąciki zabaw, zapoznanie się z dziećmi 
  • w miarę możliwości dziecka, pozostawienie dziecka w przedszkolu na kilka lub kilkanaście minut

W  adaptacji wspomagają nas: 

  • wspaniałe warunki  w przedszkolu, przystosowane do potrzeb  dzieci (wyposażenie, zabawki, pomoce), 
  • miła atmosfera,
  • ciepły i życzliwy stosunek do dzieci i ich rodziców, poczucie bezpieczeństwa  ze strony nauczycieli, którzy przyjmują rolę terapeutów
  • czas, by dziecko przystosowało się do systemu funkcjonowania placówki.